ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ

Διευκρινίζεται ότι οι απαντήσεις που δίνονται στην ενότητα αυτή δεν αποτελούν αποκλειστική γνώση του συγγραφέα, απλώς έχουν ως στόχο τη σφαιρική ενημέρωση των ασθενών. Η διάγνωση και η θεραπεία των νόσων της στοματικής κοιλότητας επιτυγχάνεται μόνον κατόπιν επισκέψεως στο οδοντιατρείο.